Een reuzensprong voor ondergrondse bouwtechnologie

 

 

De aanpak van ondergronds bouwen is in 130 jaar nauwelijks veranderd. Complexiteit, kosten en projectrisico zijn hardnekkig hoog gebleven, evenals de koolstofvoetafdruk. Een andere manier van werken, met gebruikmaking van moderne IT, is mogelijk gemaakt door het Britse hyperTunnel.

The approach to underground construction has hardly changed in 130 years. Complexity, cost and project risk have remained stubbornly high, as has the carbon footprint. A different way of working, using modern IT, has been made possible by the British company hyperTunnel.

To access the full article, please click on this link:

| Land en Water | A giant leap for underground building technology